Logo prywatnego żłobka.
Masz pytanie? Zadzwoń!

Dofinansowanie pobytu w żłobku

dodane przez

Dofinansowanie pobytu w żłobku w wysokości 400 zł. miesięcznie dla rodziców, w tym opiekunów prawnych.

Wnioski będą można będzie złożyć:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Empatia,
  • lub bankowość elektroniczną,

„Rodzic może złożyć wniosek o dofinansowanie nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży ten wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, to dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką przez opiekuna dziennego.

Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie przysługuje na dziecko, na które rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Tzw. żłobkowe będzie więc można otrzymać na:

  • dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.
Przejdź do treści