Logo prywatnego żłobka.
Masz pytanie? Zadzwoń!

Dotacja – Bon Żłobkowy

dodane przez

Żłobek ul. Mazowiecka 56 , Żłobek ul. Zelwerowicza 14 , Żłobek ul. Jasiona 233A , Żłobek ul. Bałtycka 35/7

Rada miasta Rzeszowa uchwaliła bon żłobkowy czyli dopłata na dziecko w niepublicznej placówce w wysokości 300 zł.

O dotację starają się sami rodzice którzy spełniają warunki opisane w § 3. Wniosek który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do uchwały w raz z załącznikiem (zaświadczenie ode mnie) należy złożyć w MOP w Rzeszowie.

§ 3. 1. Świadczenie przysługuje, jeżeli osoba, o której mowa w § 2 ust. 2, spełnia następujące warunki:

  • zamieszkuje razem z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
  • podlega właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
  • jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, prowadzi działalność rolniczą, uczy się w szkole ponadpodstawowej w trybie stacjonarnym, studiuje w trybie stacjonarnym lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,
  • jest stroną umowy o objęciu dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek, o którym mowa w §2 ust. 1.

W przypadku rodzin, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

warunki o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszą spełniać obydwoje rodzice lub opiekunowie dziecka. § 4. Świadczenie nie przysługuje:

  • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  • jeżeli osoba, o której mowa w § 2 ust. 2 lub inna osoba w rodzinie, korzysta z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad dzieckiem, o którym mowa w §2 ust. 1 lub z urlopu bezpłatnego

Dotacja przysługuję też rodzicom spełniającym warunki § 3. posiadającym dziecko w żłobku w Jasionce.

Przejdź do treści