Logo prywatnego przedszkola.
Masz pytanie? Zadzwoń!!

Harmonogramy wsparcia

dodane przez

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek” w Rzeszowie, realizacja szkoleń kompetencyjnych dla nauczycieli oraz organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci z OWP Niebieski Motylek”.

Zadania

  • Zakup wyposażenia – pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć w ramach podstawy programowej (pomoce do nauki pisania i liczenia, pomoce do realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych) oraz pomoce do zajęć dodatkowych, które będą realizowane w przedszkolu (pomoce logopedyczne, pomoce do gimnastyki korekcyjnej).
  • Funkcjonowanie przedszkola – utworzenie 37 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP „Niebieski Motylek” w Rzeszowie, zatrudnienie kadry pedagogicznej, realizacja zajęć z podstawy programowej, zajęcia dydaktyczne.
  • Szkolenia dla nauczycieli – organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje, w tym kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej. Wsparciem w formie szkoleń zostanie objętych 14 nauczycielek. Zakładany wskaźnik rezultatu w postaci podniesienia kompetencji/ kwalifikacji przez uczestniczki szkoleń wynosi 11 osób. W ramach zadania zostanie zrealizowanych 11 szkoleń tematycznych: „Wszyscy gramy do jednej bramki, czyli jak budować relacje z rodzicami”, „Asertywność w pracy z rodzicem”, „Zgrany team – zgrane przedszkole” „Gdy stres przejmuje kontrolę – jak budować odporność psychiczną”, „Zrozumieć emocje”, „Wyzwania w pracy z dziećmi”, „Jak zadbać o rozwój umiejętności społecznych dziecka”, „Trening kreatywności”, „Pierwsza pomoc psychologiczna w pracy z dziećmi”, „3C w wychowaniu dziecka”, „Sposób na „trudne” dziecko”.
  • Zajęcia dodatkowe z logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia grupowe z psychologiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz psychofizycznych dzieci biorących udział w zajęciach,
  • Terapia karmienia – nauka podstaw zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie wybiórczość pokarmowej i neofobii pokarmowej.
  • Sensoplastyka – plastyczne zajęcia rozwojowe, mające na celu wszechstronny rozwój dzieci. Wsparciem w postaci zajęć mających na celu wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności zostanie objętych 94 dzieci.

Grupy docelowe

  • Dzieci wieku przedszkolnym przyjęte na nowotworzone miejsca wychowania przedszkolnego w OWP Niebieski Motylek w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej oraz dzieci uczęszczające do pozostałych oddziałów Przedszkola „Niebieski Motylek”
  • Nauczyciele zatrudnieni w OWP „Niebieski Motylek”
  • OWP „Niebieski Motylek”

Cel projektu:

Rozwój jakości edukacji przedszkolnej na terenie m. Rzeszowa przez utworzenie, w okresie od 07.2023 do 31.08.2024 roku, 37 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Niebieski Motylek” w Rzeszowie, organizację szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji i poprawę kompetencji nauczycieli oraz wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci przyjętych na nowo utworzone miejsca wychowania przedszkolnego oraz dzieci uczęszczających do pozostałych oddziałów Przedszkola „Niebieski Motylek” w Rzeszowie. W ramach nowo tworzonych miejsc zostaną zakupione pomoce edukacyjne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych w projekcie.

Wartość projektu

961 600,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich

817 360,00 PLN

Pliki do pobrania

Dokumenty dla rodziców/opiekunów

Dokumenty dla nauczycieli

Regulamin

Harmonogramy

Przejdź do treści