Program - żłobek ul. Bałtycka 35/7

Poza przytulaniem, brykaniem i czytaniem zapewniamy dzieciom szereg zabaw edukacyjnych niezbędnych dla ich prawidłowego rozwoju. Z wyprzedzeniem przygotowujemy temat przewodni danego tygodnia i zgodnie z nim opracowujemy szczegółowy plan zajęć na poszczególne dni – do wglądu rodziców. Wszystko to odbywa się w domowej atmosferze i jest prowadzone pod okiem wykwalifikowanego personelu.

Dwujęzyczność w naszym żłobku, to jednoczesne odkrywanie świata i jego doświadczanie w języku angielskim i języku polskim. Stosujemy immersję, czyli zanurzenie w języku w czasie wszystkich sytuacji społecznych oraz edukacyjnych. Nie traktujemy języka angielskiego jako języka obcego: obydwa języki traktujemy równorzędnie.

Skrócony program opiekuńczo-wychowawczy oraz edukacyjny:

  • Zabawy muzyczno-ruchowe tj. rytmika, muzykoterapia, gimnastyka, taniec, śpiew łączony z nauką tekstów piosenek i wierszyków.
  • Zabawy plastyczno-techniczne tj. malowanie, rysowanie, tworzenie z plasteliny.
  • Zabawy edukacyjno-wychowawcze tj. nauka grzecznych zachowań i zwrotów, jedzenie łyżeczką, picie z kubeczka, higiena osobista, mini savoir-vivre.
  • Program „Pożegnanie z pieluchą”, dzięki któremu już dwulatki nie korzystają z pieluch w ciągu dnia.
  • Zajęcie z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
  • Zabawy logopedyczne.
  • Grupowe zajęcia logopedyczne – gr. 2 i 3 latków (prowadzone przez logopedę).
  • Warsztaty kulinarne.
  • Teatrzyki.

Przejdź do treści