Logo prywatnego żłobka.
Masz pytanie? Zadzwoń!

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

dodane przez

Logo Funduszów i unii europejskiej

Beneficjent: Julia Szargut
Prywatny żłobek Zielony Motylek
Ul. Bałtycka 35 lok 7, Rzeszów

W ramach zadania dnia 01 września 2023 r,. został utworzony całkiem nowy żłobek o nazwie Prywatny żłobek Zielony Motylek z siedziba na ul. Bałtyckiej w Rzeszowie, a liczba dostępnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększyła się do 44Żłobek dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi salami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, łazienką, szatnią oraz kuchnią.

Docelową grupą programu są dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. 

Zadanie zostało zrealizowane do września 2023 r., a beneficjent otrzymał na ten cel  546040 zł, przy czym ponad 82% wartości zadania jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej (FERS), a niespełna 18% z budżetu państwa.

Środki te pozwoliły utworzenie żłobka oraz na zakup potrzebnego wyposażenia i pomocy naukowych w tym zabawek. Utworzone i doposażone zostały dwie sale zabaw dla dzieci, szatnia, łazienka oraz kuchnia. To wszystko pozwoliło stworzyć komfortowe warunki dla dzieci korzystających ze żłobka.

Co ważne, program zakłada również dofinansowanie nowoutworzonych miejsc opieki w okresie 36 miesięcy w kwocie ok. 837 zł miesięcznie na jedno miejsce.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia kluczowego celu Programu MALUCH+ 2022-2029, jakim jest wzrost dostępności miejsc opieki oraz zwiększenie odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką.

Przejdź do treści