Plan dnia i posiłki - żłobek ul. Zelwerowicza 14

Żłobek Posiada własną kuchnię, usytuowaną w oddziale żłobka na ul. Zelwerowicza.

Potrawy są urozmaicone, lekkostrawne i zdrowe a rodzice mają możliwość modyfikowania jadłospisu wg upodobań ich dzieci. W pożywieniach znajdują się wszystkie składniki, które są niezbędne w budowie i normalnego działania organizmu.

Posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie ze świeżych produktów, częściowo z eko produktów bez używania konserwantów i sztucznych „ulepszaczy”.
Wszystkie mięsa i ryby poddane są obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym (bez użycia tłuszczu)

Kontrolę nad żywieniem i stanem sanitarno-higienicznym sprawuje Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Posiłki dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, uczęszczających do żłobka przygotowywane są według norm żywieniowych określonych przez Instytut Matki i Dziecka oraz zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz nowym roz. Ministerstwa Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży (Dz.U. 2015, poz. 1256).

Tygodniowy jadłospis jest zawsze podawany do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń oraz w przez pocztę elektroniczną.

W planie dnia uwzględniamy preferencje rodziców i indywidualne potrzeby dziecka.

Plan dnia grup


Przejdź do treści